БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при поръчка над 120лв.
Господин Тамян Опознай, за да обикнеш CPTG – Сертифициран чист тестван клас

CPTG – Сертифициран чист тестван клас

Етеричните масла на dōTERRA™ от сертифициран чист тестван клас са чисти, натурални, ароматни съединения, внимателно извлечени от растенията. Те не съдържат добавки или изкуствени съставки, които биха разредили активните им качества и не съдържат замърсители или други химични остатъци.

Както е важно маслата да не съдържат замърсители, така и осигуряване наличието на активни съединения на маслата на правилните нива е необходимо за гарантиране на безопасност и ефективност. За много масла се твърди, че са от терапевтичен клас и някои от тях може да са чисти, но малко са подложени на строги стандарти за изпитване на химичния състав. Етеричните масла на dōTERRA CPTG сертифициран чист тестван клас са тествани кръстосано, използвайки масова спектрометрия и газова хроматография, за да се гарантира както чистотата на екстракта, така и силата на състава на всяка партида.

dōTERRA работи в тясно сътрудничество с глобална мрежа от водещи химици и производители в сферата на етеричните масла, за да подбере растения от правилните видове, отгледани в идеална среда и събрани внимателно в правилния момент. Ароматните съединения на растенията биват извличани умело от опитни дестилатори и биват подлагани на химичен анализ за гарантиране на тяхната чистота и състав. Етеричните масла на dōTERRA CPTG сертифициран чист тестван клас представляват най-безопасните и най-полезните масла достъпни в света днес.

Как изследва dōTERRA?

Първични тестове
Вторично валидиране
Финално валидиране
Тест от крайния потребител

Етеричните масла на dōTERRA се изследват на няколко етапа. Първичните тестове са свързани с изследване на суровия материал и дестилираното етерично масло. Тестовете, които се провеждат са следните:

Organoleptic Test – Органолептичните тестове всъщност са свързани с обучени експерти, които използват сетивата си, за да определят качеството на етеричните масла. Те следят за всяка промяна на цвета, консистенцията или аромата.

Gas Chromatography – Чрез Газовата хроматография се определя съставът на етеричното масло. Методът се състои от, първо, въвеждане на сместа за изпитване или пробата в поток от инертен газ, обикновено хелий или аргон, който действа като преносител. Течните проби се превръщат в пара, преди да се инжектират в пренасящия поток. Газовият поток е преминал през колоната с пълнеж, през която компонентите на пробата се движат при скорости, повлияни от степента на взаимодействие на всяка съставна част със стационарната енергонезависима фаза. Веществата, които имат по-голямо взаимодействие със стационарната фаза, се забавят в по-голяма степен и следователно, се отделят от тези с по-малко взаимодействие. Тъй като компонентите се елуират от колоната, тяхното количество може да бъде определено чрез детектора и / или те да бъдат събрани за по-нататъшен анализ.

Mass Spectrometry – Събраните компоненти от Газовата хроматография се обработват от масспектрометърът, който идентифицира всяка една отделна молекула. Масспектрометрията е аналитичен метод, при който смес от йони и техните фрагменти се разделят в газова фаза под действието на електромагнитно поле, в съответствие с масовите им числа m/z, където “m” е масата на молекулния йон или на неговите фрагменти, а “z’’ е техния заряд. Този метод се отлличава с висока чувствителност и селективност, като за анализ се използват количества от порядъка на микрограм или нано грам. Това дава възможност да бъдат измерени масата на атоми, изотопни съоотношения и позволява да бъдат идентифицирани вещества с много ниска концентрация в химически смеси, както и да се получи ценна информация за строежа и структурата им.

Chiral GC Testing – Хиралността е термин, използван за описание на триизмерната ориентация на молекула в пространството. Този термин произлиза от гръцката дума „ръка“. Точно както имате две ръце, хиралните молекули съществуват в две форми, отличаващи се като дясна или лява. Двете форми са огледални изображения, които не могат да се наслагват, което означава, че ако ги поставите една върху друга, е невъзможно да ги подравните точно. Повечето съставки на етеричното масло са хирални. Например лимонена е хирална съставка, при която едната „ръка“ придава цитрусов аромат, а другата мирише повече на бор.

Isotop Carbon 14 – Строителните елементи, от които сме направени ние и цялата материя, са химически елементи. Съществува голямо разнообразие от елементи, които притежават различни характеристики и свойства. Всеки елемент съдържа три компонента: протони, неутрони и електрони. Всеки елемент се отличава от останалите елементи по броя на протоните (и електроните), които съдържа. Броят на протоните винаги съвпада с броя на електроните. Изотоп възниква, когато броят на протоните е един и същ, но елементът има различен брой неутрони. Всеки елемент естествено се намира в една или повече стабилни изотопни форми, например въглеродът има два стабилни изотопа, въглерод-12 (който има 6 неутрона) и въглерод-13 (който има 7 неутрона). И двете форми имат 6 протона и електрона. Тъй като етеричните масла са органични съединения, те са съставени предимно от въглеродни атоми и ще имат определено съотношение въглерод-12 към въглерод-13. Това съотношение варира в зависимост от местоположението, от което са извлечени съставките за производството на етеричното масло. Въглерод-12 и въглерод-13 имат сходни химични характеристики във физическия свят, но на атомно ниво дори един единствен неутрон влияе върху масата на атома, и от своя страна, върху молекулното тегло на молекулите, от които са част. Използването на специален тип масспектроскопия позволява да се определи кои изотопи присъстват в съставката на етерично масло и в какви количества. Ако се добива от едно и също място, всеки компонент в етеричното масло трябва да има еднакво съотношение на изотопи (като 99% въглерод-12 и 1% въглерод-13). Ако определена съставка на етеричното масло има изотопен профил, различен от този на останалите съставки (като 98% въглерод-12 и 2% въглерод-13), това казва на учените, че маслото съдържа фалшификация от друго място.

Вторичното валидиране е свързано с изследване на получените от dōTERRA eтерични масла в лабораторията в Utah, USA.

TPC/Microbial – Микробиологичното изследване включва анализ на всяко етерично масло за наличието на опасни микроорганизми като гъбички, бактерии, вируси и плесени. Процесът включва изтегляне на проба, която се добавя в стерилна среда и се изследва за растеж.

FTIR Scan – FTIR сканирането е един от тестовете, които doTERRA използва, за да гарантира най-добрите етерични масла за вашите нужди, които са без замърсители и пълнители. Този тест измерва инфрачервеното излъчване, което е уникално за всяко едно етерично масло. Източник на инфрачервена светлина се насочва към етеричното масло, а детектор измерва количеството светлина, която се абсорбира от пробата при различни дължини на вълната. Всяко етерично масло има специфичен „отпечатък“, с който се сравнява получения от съответната проба

Heavy Metal/Pesticides – При правилно дестилиране етеричните масла не трябва да съдържат тежки метали и пестициди. Тежките метали като кадмий, арсеник, живак, олово могат да действат като катализатор на окисляването на етеричните масла и на промени в химичната им стуктура.

При финалното валидиране, след бутилирането и етикетирането на етеричните масла, те отново минават през тестовете, свързани с изследване за опасни микроорганизми, тежки метали, пестициди и различни замърсители, освен това им се прилагат т.н. тестове за стабилност.

Stability Studies – Тестовете за стабилност се провеждат в камери, които поддържат специфична температура и влажност. Те се правят, за да може потребителя да е сигурен, че маслата остават със същото качество години след като са били произведени.

Крайният потребител също може сам да провери качеството и партидата на етеричното масло, както и тестовете, през които е минало то. Всяко едно етерично масло има уникално ID за качество, което може да въведете тук.

Реклама

Хареса ли Ви статията? Оставете Вашия коментар :)

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Може би ще сме полезни и с това...

error: Content is protected !!